Regulamin

Przed rezerwacją zapraszamy do zapoznania się z naszym Regulaminem.

 REGULAMIN obiektu „Sianożęty Beach”:

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Sianożęty Beach zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Doba Ośrodka Sianożęty Beach rozpoczyna się od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 4. Przebywanie dzieci i młodzieży niepełnoletniej w Sianożęty Beach tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 7:00 do 22:00.
 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 8. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku (20% wartości pobytu) płatny najpóźniej trzeciego dnia od wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 9. Pozostałą kwotę za pobyt w ośrodku Wynajmujący wpłaca gotówką po przybyciu w trakcie zameldowania i przekazaniu kluczy. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 PLN.
 10. Ośrodek Sianożęty Beach pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie.
 11. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
 12. Ośrodek Sianożęty Beach nie ponosi odpowiedzialności prawnej, jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
 13. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustaloną przez właściciela na podstawie ceny rynkowej) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 14. Właściciel Ośrodka Sianożęty Beach nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 15. Palenie ogniska i rozpalanie grilla możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym przez właściciela ośrodka (wiata grillowa lub palenisko). Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do jego zagaszenia. Należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów P-POŻ.
 16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) jak i palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.
 17. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi obiektu.
 18. Kierownictwo Ośrodka Sianożęty Beach wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych, posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Musi również posiadać kaganiec. Odchody muszą być sprzątane przez właściciela pod groźbą kary w wysokości 300 zł.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Ośrodka Sianożęty Beach.
 20. Naszym gościom nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.
 21. Na terenie domków zabronione jest:

– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki.

– zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciel może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

 1. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 2. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
 3. Cena usług świadczonych przez ośrodek Sianożęty Beach nie obejmuje ubezpieczenia.
 4. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych, grzałek elektrycznych, palników gazowych, grilli w domkach bez zgody właściciela.
 5. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.